Større eller mindre områder i naturen kan bli vedtatt vernet ved kongelig resolusjon etter en grundig og ofte langvarig verneprosess. Av slike områder har naturreservater det strengeste vernet. Her er i prinsippet alle inngrep og tiltak i naturen forbudt, plukking av blomster og kvister inkludert.

I Hurum er det 14 naturreservater når vi inkluderer sjøområdet Grunnane i Drammensfjorden. Her er det uten interesse for oss, for landsiden med strender ligger i Svelvik kommune. Så er det Ertsvikskjær i sør og Storskjær i øst utenfor Storsand, som begge er opprettet etter verneplan for sjøfugl. De 11 gjenstående er derimot av største interesse, for det er innenfor dem vi finner den største rikdommen av planter i Hurum kommune.

De er, rangert etter størrelse i dekar: Tofteskogen (2604), Sandungåsen (1728), Haraldsfjellet (998), Sandbukta-Østnestangen (473), Solfjellåsene (296), Holtnesdalen (261), Mølen (225), Vealøs (131) Tofteholmen (117), Ramvikholmen (79) og Søndre Verksøya (11).

Ved reservatgrensene er det satt opp opplysningsskilt som forteller endel om naturen i området.

Opplysningsskiltet ved Sofjellbekken

 

Kart over kommunen med reservatene/naturvernområdene inntegnet, klikk  her 

Reservatene i Hurum med beskrivelser finnes hos Miljødirektoratet under Naturbase, klikk her på reservater