Her har jeg først oppført endel litteratur som handler spesielt om eller nevner trekk av vegetasjonen og de geologiske forholdene i Hurum.Mølens-flora-Scan-250

Johan Vibe: Topografisk-historisk beskrivelse over Buskeruds amt, 1895

Oscar Albert Johnsen: Hurum herred. En historisk-topografisk beskrivelse, 1903

Joh. Dyring: Holmestrandsfjordens fanerogamer og karkryptogamer. I Nyt magazin for naturvidenskaberne, 1921

Tofteholmen, i Norsk Geografisk Tidsskrift, 1929

Asbjørn Hagen: Mølens flora, 1950

Sigfred L. Eier: Hurums historie bind I, 1963

Jens S. Jahren og Jørn H. Hurum: Hurums geologiske historie og mineralfunn.
I Årbok for Hurum, 1998 og 1999.

Beskrivelser av naturreservatene i Hurum finnes hos Fylkesmannen i Buskerud. Se “Reservater” i menyen. Opplysningsskilt er satt opp ved de enkelte reservatene.

Artskart hos Artsdatabanken, http://artskart.artsdatabanken.no   Denne portalen er uvurderlig hvis en vil følge med på registrerte funn i hele Norge. Den blir fortløpende oppdatert. Svært mange av funnene i Hurum finnes her. Men – og det er et men: Det er ikke uten feil. Blant nyere registreringer overført fra Artsobservasjoner finnes litt for mange feilbestemmelser.

Nettstedet http://artsobservasjoner.no  Her kan en legge inn egne funn og observasjoner, og følge med på andres. Registreringer blir overført til Artskart. Anbefales på det sterkeste – men vær sikker før du legger ut funn!

Helge Sjursen: Ugrasarter i historisk perspektiv. Bioforsk FOKUS 4(2)

Floraer. Det finnes mange håndbøker i handelen. Den som har skaffet seg endel kunnskap og ser at den gamle farvefloraen ikke strekker til, bør vurdere spranget til de to profesjonelle verkene av nyere dato:

Elven floraJ. og D.T. Lid, red. Reidar Elven: Norsk flora, 7. utg., 2005. Standardverket over norsk flora og uunnværlig for den som har fått blod på tann.

B. Mossberg & L. Stenberg: Den store nordiska floran, 2003. Er også oversatt til norsk. Glimrende tegninger i farver.

En mindre og rimeligere flora som går lett i ryggsekken er:

Finn Wischmann: Norsk fargeflora, 5. utg. 2012

En svensk nettflora verd å titte (ofte) på, er:
Den virtuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora

Buskerud Botaniske Forening (BBF) har sin egen hjemmeside: http://buskerud.botaniskforening.no  Den er en av grunnorganisasjonene til Norsk Botanisk Forening (NBF), http://botaniskforening.no

Norsk rødliste. En vurdering av mer eller mindre sjeldne arter i Norge. Status og risiko for å dø ut

Norsk svarteliste. En vurdering av fremmede arter som utgjør en risiko for norsk natur

De aller fleste bilder er tatt av meg. Øvrige fotobyline: AJ= Audun Jahren. WC= Wikimedia Commons.