Galleri 4 begynner med vendelrotfamilien og slutter med grasfamilen.

Vendelrotfamilien

Valerianaceae. Vendelrot og vårsalat.

Vendelrot
Vendelrot
Vendelrot
Vendelrot
Vendelrot
Vendelrot
Vårsalat
Vårsalat
Vårsalat
Vårsalat

Kardeborrefamilien

Dipsacaceae. Blåknapp, rødknapp, kardeborre.

Rødknapp
Rødknapp
Blåknapp
Blåknapp
Kardeborre
Kardeborre
Kardeborre
Kardeborre

Klokkefamilien

Campanulaceae. Fire slekter: klokke, blåmunke, botnegras og vadderot. Sistnevnte ikke i Hurum.

Stavklokke
Stavklokke
Stavklokke
Stavklokke
Ugrasklokke
Ugrasklokke
Ugrasklokke
Ugrasklokke
Nesleklokke
Nesleklokke
Storklokke
Storklokke
Storklokke
Storklokke
Fagerklokke
Fagerklokke
Fagerklokke
Fagerklokke
Fagerklokke
Fagerklokke
Blåklokke
Blåklokke
Blåklokke
Blåklokke
Engklokke
Engklokke
Blåmunke
Blåmunke
Blåmunke
Blåmunke
Botnegras
Botnegras
Botnegras
Botnegras
Botnegras
Botnegras

Kurvplantefamilien

Asteraceae (Compositae). Stor familie med mange slekter.

Gullris
Gullris
Kanadisk gullris
Kanadisk gullris
Kjempegullris
Kjempegullris
Strandstjerne
Strandstjerne
Bakkestjerne
Bakkestjerne
Drøbakbakkestjerne
Drøbakbakkestjerne
Hestehamp
Hestehamp
Ullurt
Ullurt
Skoggråurt
Skoggråurt
Åkergråurt
Åkergråurt
Kattefot
Kattefot
Kattefot
Kattefot
Krattalant
Krattalant
Krattalant
Krattalant
Solblom
Solblom
Gul gåseblom
Gul gåseblom
Hvit gåseblom
Hvit gåseblom
Ryllik
Ryllik
Ryllik
Ryllik
Nyseryllik
Nyseryllik
Balderbrå
Balderbrå
Strandbalderbrå
Strandbalderbrå
Strandbalderbrå
Strandbalderbrå
Tunbalderbrå
Tunbalderbrå
Reinfann
Reinfann
Reinfann
Reinfann
Prestekrave
Prestekrave
Prestekrave
Prestekrave
Kjempekrave
Kjempekrave
Ekte malurt
Ekte malurt
Burot
Burot
Burot
Burot
Markmalurt
Markmalurt
Markmalurt
Markmalurt
Hestehov
Hestehov
Hestehov
Hestehov
Hestehov
Hestehov
Åkersvineblom
Åkersvineblom
Klistersvineblom
Klistersvineblom
Klistersvineblom
Klistersvineblom
Bergsvineblom
Bergsvineblom
Bergsvineblom
Bergsvineblom
Landøyda
Landøyda
Landøyda
Landøyda
Kuletistel
Kuletistel
Stjernetistel
Stjernetistel
Stjernetistel
Stjernetistel
Skyggeborre
Skyggeborre
Skyggeborre
Skyggeborre
Småborre
Småborre
Småborre
Småborre
Borre
Borre
Krusetistel
Krusetistel
Veitistel
Veitistel
Myrtistel
Myrtistel
Hvitbladtistel
Hvitbladtistel
Hvitbladtistel
Hvitbladtistel
Kåltistel
Kåltistel
Kåltistel
Kåltistel
Åkertistel
Åkertistel
Åkertistel
Åkertistel
Engknoppurt
Engknoppurt
Engknoppurt
Engknoppurt
Engknoppurt
Engknoppurt
Engknoppurt
Engknoppurt
Svartknoppurt
Svartknoppurt
Svartknoppurt
Svartknoppurt
Fagerknoppurt
Fagerknoppurt
Fagerknoppurt
Fagerknoppurt
Fagerknoppurt
Fagerknoppurt
Sikori
Sikori
Sikori
Sikori
Sikori
Sikori
Flekkgrisøre
Flekkgrisøre
Flekkgrisøre
Flekkgrisøre
Flekkgrisøre
Flekkgrisøre
Kystgrisøre
Kystgrisøre
Kystgrisøre
Kystgrisøre
Følblom
Følblom
Griseblad
Griseblad
Griseblad
Griseblad
Geitskjegg
Geitskjegg
Geitskjegg
Geitskjegg
Åkerdylle
Åkerdylle
Haredylle
Haredylle
Stivdylle
Stivdylle
Taggsalat
Taggsalat
Turt
Turt
Skogsalat
Skogsalat
Ugrasløvetann
Ugrasløvetann
Ugrasløvetann
Ugrasløvetann
Ugrasløvetann
Ugrasløvetann
Ugrasløvetann
Ugrasløvetann
Sandløvetann
Sandløvetann
Haremat
Haremat
Sumphaukeskjegg
Sumphaukeskjegg
Takhaukeskjegg
Takhaukeskjegg
Mattesveve
Mattesveve
Hårsveve
Hårsveve
Aurikkelsveve
Aurikkelsveve
Skjermsveve
Skjermsveve
Kvastsveve
Kvastsveve
Kvastsveve
Kvastsveve
Sveve
Sveve
Sveve
Sveve
Hagesveve
Hagesveve
Rosettbergsveve
Rosettbergsveve
Rosettbergsveve
Rosettbergsveve
Skogsveve
Skogsveve
Skogsveve
Skogsveve
Skogsveve
Skogsveve
Beitesveve
Beitesveve

Vassgrofamilien

Alismataceae. Vannplanter. Én art.

Vassgro
Vassgro

Sivblomfamilien

Scheuchzeriaceae. En slekt, én art. Myrplante.

Sivblom
Sivblom
Sivblom
Sivblom
Sivblom
Sivblom

Sauløkfamilien

Juncaginaceae. En slekt, to arter.

Fjæresauløk
Fjæresauløk
Fjæresauløk
Fjæresauløk
Myrsauløk
Myrsauløk

Tjønnaksfamilien

Potamogetonaceae. Vannplanter. Tjønnaks og havgras.

Tjernaks
Tjernaks
Tjernaks
Tjernaks
Rusttjernaks
Rusttjernaks
tjernaks
tjernaks
Småtjernaks
Småtjernaks

Ålegrasfamilien

Zosteraceae. Planter i saltvann og brakkvann.

Ålegras
Ålegras
Smalt ålegras
Smalt ålegras

Dunkjevlefamilien

Typhaceae. To slekter, dunkjevle og piggknopp. Vann- og sumpplanter.

Bredt dunkjevle
Bredt dunkjevle
Bredt dunkjevle
Bredt dunkjevle
Småpiggknopp
Småpiggknopp
Småpiggknopp
Småpiggknopp
Flotgras
Flotgras
Flotgras
Flotgras
Nøstepiggknopp
Nøstepiggknopp
Nøstepiggknopp
Nøstepiggknopp
Kjempepiggknopp
Kjempepiggknopp

Myrkonglefamilien

Araceae. Én vill art i Norge.

Myrkongle
Myrkongle
Myrkongle
Myrkongle
Myrkongle
Myrkongle

Andematfamilien

Lemnaceae. Små vannplanter. Flyter i ferskvann.

Andemat
Andemat
Andemat
Andemat

Trebladfamilien

Trilliaceae. En slekt med én art, firblad.

Firblad
Firblad
Firblad
Firblad

Romefamilien

Nartheciaceae. En slekt, én art. Myrplante.

Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome

Liljefamilien

Liliaceae. Gullstjerne, lilje, tulipan.

Gullstjerne
Gullstjerne
Gullstjerne
Gullstjerne

Sverdliljefamilien

Iridaceae. Sverdlilje, krokus og sivlilje.

Sverdlilje
Sverdlilje

Løkfamilien

Alliaceae. En slekt. Fem arter i Hurum.

Ramsløk
Ramsløk
Ramsløk
Ramsløk
Bendelløk (bakkeløk)
Bendelløk (bakkeløk)
Bendelløk
Bendelløk
Grasløk
Grasløk
Strandløk
Strandløk
Vill-løk
Vill-løk
Vill-løk
Vill-løk

Konvallfamilien

Convallariaceae. Tre slekter.

Kantkonvall
Kantkonvall
Kantkonvall
Kantkonvall
Storkonvall
Storkonvall
Storkonvall
Storkonvall
Storkonvall
Storkonvall
Hybrid storkonvall x kranskonvall
Hybrid storkonvall x kranskonvall
Kranskonvall
Kranskonvall
Kranskonvall
Kranskonvall
Maiblom
Maiblom
Maiblom
Maiblom
Liljekonvall
Liljekonvall

Aspargesfamilien

Asparagaceae. En slekt, én art.

Asparges
Asparges
Asparges
Asparges
Asparges
Asparges
Asparges
Asparges

Orkidéfamilien

Orchidaceae. 22 slekter i Norge. 13 slekter og 18 arter i Hurum.

Flueblom
Flueblom
Flueblom
Flueblom
Flueblom
Flueblom
Flueblom
Flueblom
Vårmarihand
Vårmarihand
Vårmarihand
Vårmarihand
Vårmarihand
Vårmarihand
Smalmarihand
Smalmarihand
Smalmarihand
Smalmarihand
Smalmarihand
Smalmarihand
Flekkmarihand
Flekkmarihand
Flekkmarihand
Flekkmarihand
Flekkmarihand
Flekkmarihand
Flekkmarihand
Flekkmarihand
Flekkmarihand
Flekkmarihand
Skogmarihand
Skogmarihand
Skogmarihand
Skogmarihand
Skogmarihand
Skogmarihand
Grønnkurle
Grønnkurle
Grønnkurle
Grønnkurle
Grønnkurle
Grønnkurle
Skognattfiol
Skognattfiol
Skognattfiol
Skognattfiol
Skognattfiol
Skognattfiol
Grov nattfiol
Grov nattfiol
Grov nattfiol
Grov nattfiol
Grov nattfiol
Grov nattfiol
Grov nattfiol
Grov nattfiol
Brudespore
Brudespore
Brudespore
Brudespore
Brudespore
Brudespore
Hvit skogfrue
Hvit skogfrue
Hvit skogfrue
Hvit skogfrue
Breiflangre
Breiflangre
Breiflangre
Breiflangre
Breiflangre
Breiflangre
Rødflangre
Rødflangre
Rødflangre
Rødflangre
Stortveblad
Stortveblad
Stortveblad
Stortveblad
Stortveblad
Stortveblad
Småtveblad
Småtveblad
Fuglereir
Fuglereir
Fuglereir
Fuglereir
Knerot
Knerot
Knerot
Knerot
Korallrot
Korallrot
Korallrot
Korallrot
Myggblom
Myggblom
Myggblom
Myggblom
Myggblom
Myggblom

Sivfamilien

Juncaceae. To slekter, siv og frytle.

Knappsiv
Knappsiv
Knappsiv
Knappsiv
Lyssiv
Lyssiv
Trådsiv
Trådsiv
Flatsiv
Flatsiv
Flatsiv
Flatsiv
Saltsiv
Saltsiv
Ballastsiv
Ballastsiv
Paddesiv
Paddesiv
Krypsiv
Krypsiv
Krypsiv
Krypsiv
Skogsiv
Skogsiv
Ryllsiv
Ryllsiv
Hårfrytle
Hårfrytle
Hårfrytle
Hårfrytle
Hvitfrytle
Hvitfrytle
Markfrytle
Markfrytle
Engfrytle
Engfrytle
Engfrytle
Engfrytle

Halvgrasfamilien

Cyperaceae. Myrull, sivaks, myrak, starr.

Torvmyrull
Torvmyrull
Torvmyrull
Torvmyrull
Torvmyrull
Torvmyrull
Duskmyrull
Duskmyrull
Bredmyrull
Bredmyrull
Bredmyrull
Bredmyrull
Bjønneskjegg
Bjønneskjegg
Sveltull
Sveltull
Sveltull
Sveltull
Småsivaks
Småsivaks
Småsivaks
Småsivaks
Fjæresivaks
Fjæresivaks
Fjæresivaks
Fjæresivaks
Sivaks (sumpsivaks?)
Sivaks (sumpsivaks?)
Mjuksivaks (damsivaks)
Mjuksivaks (damsivaks)
Rustsivaks
Rustsivaks
Skogsivaks
Skogsivaks
Skogsivaks
Skogsivaks
Sjøsivaks
Sjøsivaks
Pollsivaks
Pollsivaks
Havsivaks
Havsivaks
Hvitmyrak
Hvitmyrak
Hvitmyrak
Hvitmyrak
Brunmyrak
Brunmyrak
Brunmyrak
Brunmyrak
Brunmyrak
Brunmyrak
Brunmyrak
Brunmyrak
Loppestarr
Loppestarr
Sveltstarr
Sveltstarr
Tvebostarr
Tvebostarr
Tvebostarr
Tvebostarr
Grusstarr
Grusstarr
Gråstarr
Gråstarr
Gråstarr
Gråstarr
Seterstarr
Seterstarr
Stjernestarr
Stjernestarr
Stjernestarr
Stjernestarr
Langstarr
Langstarr
Langstarr
Langstarr
Langstarr
Langstarr
Langstarr
Langstarr
Slakkstarr
Slakkstarr
Slakstarr
Slakstarr
Harestarr
Harestarr
Tettstarr
Tettstarr
Piggstarr
Piggstarr
Piggstarr
Piggstarr
Duskstarr
Duskstarr
Duskstarr
Duskstarr
Duskstarr
Duskstarr
Sandstarr
Sandstarr
Sandstarr
Sandstarr
Slåttestarr
Slåttestarr
Slåttestarr
Slåttestarr
Slåttestarr
Slåttestarr
Slåttestarr
Slåttestarr
Kvasstarr
Kvasstarr
Kvass-starr
Kvass-starr
Kvass-starr
Kvass-starr
Havstarr
Havstarr
Saltstarr
Saltstarr
Saltstarr
Saltstarr
Hartmansstarr
Hartmansstarr
Bråtestarr
Bråtestarr
Bråtestarr
Bråtestarr
Bakkestarr
Bakkestarr
Bakkestarr
Bakkestarr
Fingerstarr
Fingerstarr
Fingerstarr
Fingerstarr
Fingerstarr
Fingerstarr
Gulstarr
Gulstarr
Gulstarr
Gulstarr
Beitestarr
Beitestarr
Musestarr
Musestarr
Grønnstarr
Grønnstarr
Grønnstarr
Grønnstarr
Bleikstarr
Bleikstarr
Bleikstarr
Bleikstarr
Slirestarr
Slirestarr
Kornstarr
Kornstarr
Kornstarr
Kornstarr
Blåstarr
Blåstarr
Blåstarr
Blåstarr
Frynsestarr
Frynsestarr
Dystarr
Dystarr
Hårstarr
Hårstarr
Hårstarr
Hårstarr
Skogstarr
Skogstarr
Skogstarr
Skogstarr
Lodnestarr
Lodnestarr
Lodnestarr
Lodnestarr
Trådstarr
Trådstarr
Trådstarr
Trådstarr
Flaskestarr
Flaskestarr
Sennegras
Sennegras
Sennegras
Sennegras

Grasfamilien

Poaceae. Stor familie, mange vanskelige slekter.

Grønn busthirse
Grønn busthirse
Grønn busthirse
Grønn busthirse
Takrør
Takrør
Takrør
Takrør
Blåtopp
Blåtopp
Blåtopp
Blåtopp
Knegras
Knegras
Myskegras
Myskegras
Myskegras
Myskegras
Strandrør
Strandrør
Strandrør
Strandrør
Marigras
Marigras
Marigras
Marigras
Gulaks
Gulaks
Gulaks
Gulaks
Timotei
Timotei
Engreverumpe
Engreverumpe
Engreverumpe
Engreverumpe
Knereverumpe
Knereverumpe
Engkvein
Engkvein
Hundekvein
Hundekvein
Hundekvein
Hundekvein
Krypkvein
Krypkvein
Krypkvein
Krypkvein
Storkvein
Storkvein
Snerprørkvein
Snerprørkvein
Snerprørkvein
Snerprørkvein
Vassrørkvein
Vassrørkvein
Smårørkvein
Smårørkvein
Smårørkvein
Smårørkvein
Skogrørkvein
Skogrørkvein
Bergrørkvein
Bergrørkvein
Bergrørkvein
Bergrørkvein
Marehalm
Marehalm
Sølvbunke
Sølvbunke
Smyle
Smyle
Smyle
Smyle
Dunhavre
Dunhavre
Dunhavre
Dunhavre
Dunhavre
Dunhavre
Enghavre
Enghavre
Enghavre
Enghavre
Hestehavre
Hestehavre
Hestehavre
Hestehavre
Hestehavre
Hestehavre
Hjertegras
Hjertegras
Hjertegras
Hjertegras
Hjertegras
Hjertegras
Hundegras
Hundegras
Storrapp
Storrapp
Storrapp
Storrapp
Storrapp
Storrapp
Engrapp
Engrapp
Lundrapp
Lundrapp
Fjellrapp
Fjellrapp
Myrrapp
Myrrapp
rapp-hybrid
rapp-hybrid
Flatrapp
Flatrapp
Flatrapp
Flatrapp
Markrapp
Markrapp
Tunrapp
Tunrapp
Fjæresaltgras
Fjæresaltgras
Fjæresaltgras
Fjæresaltgras
Fjæresaltgras
Fjæresaltgras
Rødsvingel
Rødsvingel
Rødsvingel
Rødsvingel
Rødsvingel
Rødsvingel
Rødsvingel
Rødsvingel
Sauesvingel
Sauesvingel
Skogsvingel
Skogsvingel
Skogsvingel
Skogsvingel
Skogsvingel
Skogsvingel
Kjempesvingel
Kjempesvingel
Engsvingel
Engsvingel
Strandsvingel
Strandsvingel
Strandsvingel
Strandsvingel
Raigras
Raigras
Italiensk raigras
Italiensk raigras
Mannasøtgras
Mannasøtgras
Hengeaks
Hengeaks
Hengeaks
Hengeaks
Hengeaks
Hengeaks
Finnskjegg
Finnskjegg
Finnskjegg
Finnskjegg
Lodnefaks
Lodnefaks
Lodnefaks
Lodnefaks
Skogfaks
Skogfaks
Skogfaks
Skogfaks
Lundgrønnaks
Lundgrønnaks
Lundgrønnaks
Lundgrønnaks
Lundgrønnaks
Lundgrønnaks
Kalkgrønnaks
Kalkgrønnaks
Kalkgrønnaks
Kalkgrønnaks
Kveke
Kveke
Sandkveke
Sandkveke
Sandkveke
Sandkveke
Hundekveke
Hundekveke
Hundekveke
Hundekveke
Strandrug
Strandrug
Strandrug
Strandrug
Strandrug
Strandrug
Silkebygg
Silkebygg