Galleri 3 begynner med kornellfamilien og slutter med kaprifoliumfamilien.

Kornellfamilien

Cornaceae. To slekter, skrubbær og kornell.

Skrubbær
Skrubbær
Skrubbær
Skrubbær
Skrubbær
Skrubbær
Villkornell
Villkornell
Villkornell
Villkornell

Bergflettefamilien

Araliaceae. To slekter og to arter i Norge. En art i Hurum, eføy.

Eføy (bergflette)
Eføy (bergflette)
Eføy
Eføy
Eføy
Eføy

Skjermplantefamilien

Umbelliferae (Apiaceae). Vanskelig familie. 18-20 arter funnet i Hurum. Hundekjeks, skvallerkål og karve er velkjente planter.

Sanikel
Sanikel
Sanikel
Sanikel
Sanikel
Sanikel
Svimekjeks
Svimekjeks
Svimekjeks
Svimekjeks
Svimekjeks
Svimekjeks
Hundekjeks
Hundekjeks
Karve
Karve
Karve
Karve
Gjeldkarve
Gjeldkarve
Skvallerkål
Skvallerkål
Hundepersille
Hundepersille
Hundepersille
Hundepersille
Strandkjeks
Strandkjeks
Strandkjeks
Strandkjeks
Sløke
Sløke
Sløke
Sløke
Sløke
Sløke
Sløke
Sløke
Strandkvann
Strandkvann
Melkerot
Melkerot
Pastinakk
Pastinakk
Kystbjørnekjeks
Kystbjørnekjeks
Kystbjørnekjeks
Kystbjørnekjeks
Sibirbjørnekjeks
Sibirbjørnekjeks
Sibirbjørnekjeks
Sibirbjørnekjeks
Kjempebjørnekjeks
Kjempebjørnekjeks
Rødkjeks
Rødkjeks
Rødkjeks
Rødkjeks
Vill gulrot
Vill gulrot
Vill gulrot
Vill gulrot

Vintergrønnfamilien

Pyrolaceae. Fem slekter. Vintergrønn og vaniljerot.

Perlevintergrønn
Perlevintergrønn
Perlevintergrønn
Perlevintergrønn
Klokkevintergrønn
Klokkevintergrønn
Klokkevintergrønn
Klokkevintergrønn
Klokkevintergrønn
Klokkevintergrønn
Klokkevintergrønn
Klokkevintergrønn
Legevintergrønn
Legevintergrønn
Legevintergrønn
Legevintergrønn
Legevintergrønn
Legevintergrønn
Furuvintergrønn
Furuvintergrønn
Furuvintergrønn
Furuvintergrønn
Furuvintergrønn
Furuvintergrønn
Nikkevintergrønn
Nikkevintergrønn
St. Olavs lysestake
St. Olavs lysestake
Bittergrønn
Bittergrønn
Bittergrønn
Bittergrønn
Bittergrønn
Bittergrønn
Bittergrønn
Bittergrønn
Vaniljerot
Vaniljerot
Vaniljerot
Vaniljerot

Lyngfamilien

Ericaceae. Lyng, bærlyng, tranebær.

Hvitlyng
Hvitlyng
Melbær
Melbær
Melbær
Melbær
Røsslyng
Røsslyng
Røsslyng
Røsslyng
Tyttebær
Tyttebær
Tyttebær
Tyttebær
Tyttebær
Tyttebær
Blokkebær
Blokkebær
Blåbær
Blåbær
Blåbær
Blåbær
Stor tranebær
Stor tranebær
Stor tranebær
Stor tranebær
Stor tranebær
Stor tranebær
Stor tranebær
Stor tranebær
Stor tranebær
Stor tranebær

Kreklingfamilien

Empetraceae. En slekt, én art i Hurum.

Krekling
Krekling
Krekling
Krekling

Nøkleblomfamilien

Primulaceae. Nøkleblom, fredløs, gulldusk, skogstjerne, strandkryp, nonsblom.

Marianøklebånd (marianøkleblom)
Marianøklebånd (marianøkleblom)
Marianøklebånd
Marianøklebånd
Marianøklebånd
Marianøklebånd
Fredløs
Fredløs
Fagerfredløs
Fagerfredløs
Krypfredløs
Krypfredløs
Krypfredløs
Krypfredløs
Gulldusk
Gulldusk
Skogstjerne
Skogstjerne
Skogstjerne
Skogstjerne
Strandkryp
Strandkryp
Nonsblom
Nonsblom
Nonsblom
Nonsblom
Nonsblom
Nonsblom
Nonsblom
Nonsblom

Søterotfamilien

Gentianaceae. Søte og gylden.

Smalsøte
Smalsøte
Smalsøte
Smalsøte
Tusengylden
Tusengylden
Tusengylden
Tusengylden
Dverggylden
Dverggylden
Dverggylden
Dverggylden

Bukkebladfamilien

Menyanthaceae. En slekt med én art.

Bukkeblad
Bukkeblad

Gravmyrtfamilien

Apocynaceae. En slekt med to arter i Norge. Én i Hurum.

Gravmyrt
Gravmyrt
Gravmyrt
Gravmyrt

Maurefamilien

Rubiaceae. Maure, myske.

Hvitmaure
Hvitmaure
Hvitmaure
Hvitmaure
Hvitmaure
Hvitmaure
Myske
Myske
Myske
Myske
Myskemaure
Myskemaure
Sumpmaure
Sumpmaure
Sumpmaure
Sumpmaure
Myrmaure
Myrmaure
Myrmaure
Myrmaure
Stor myrmaure
Stor myrmaure
Stor myrmaure
Stor myrmaure
Gulmaure
Gulmaure
Gulmaure
Gulmaure
Gulmaure
Gulmaure
Stormaure
Stormaure
Hybridstormaure
Hybridstormaure
Bakkemaure
Bakkemaure
Bakkemaure
Bakkemaure
Bakkemaure
Bakkemaure
Klengemaure
Klengemaure
Klengemaure
Klengemaure

Oljetrefamilien

Oleaceae. Ask, liguster og syrin.

Ask
Ask
Ask
Ask
Ask
Ask
Liguster
Liguster
Liguster
Liguster

Vindelfamilien

Convolvulaceae. Vindel og snyltetråd.

Åkervindel
Åkervindel
Strandvindel
Strandvindel
Strandvindel
Strandvindel
Strandvindel
Strandvindel
Neslesnyltetråd
Neslesnyltetråd
Neslesnyltetråd
Neslesnyltetråd

Rubladfamilien

Boraginaceae. Hundetunge, piggfrø, valurt, oksetunge, forglemmegei, østersurt, steinfrø, ormehode.

Vårkjærminne
Vårkjærminne
Hundetunge
Hundetunge
Hengepiggfrø
Hengepiggfrø
Hengepiggfrø
Hengepiggfrø
Valurt
Valurt
Fôrvalurt
Fôrvalurt
Fôrvalurt
Fôrvalurt
Mellomvalurt
Mellomvalurt
Mellomvalurt
Mellomvalurt
Oksetunge
Oksetunge
Oksetunge
Oksetunge
Krumhals
Krumhals
Engforglemmegei
Engforglemmegei
Engforglemmegei
Engforglemmegei
Engforglemmegei
Engforglemmegei
Dikeforglemmegei
Dikeforglemmegei
Åkerforglemmegei
Åkerforglemmegei
Åkerforglemmegei
Åkerforglemmegei
Bakkeforglemmegei
Bakkeforglemmegei
Bakkeforglemmegei
Bakkeforglemmegei
Dvergforglemmegei
Dvergforglemmegei
Østersurt
Østersurt
Legesteinfrø
Legesteinfrø
Ormehode
Ormehode

Vasshårfamilien

Callitrichaceae. En slekt, vasshår. Små vannplanter.

Dikevasshår
Dikevasshår
Vasshår
Vasshår
Vasshår
Vasshår

Leppeblomstfamilien

Lamiaceae. Jonsokkoll, skjoldbærer, korsknapp, dragehode, då, tvetann, svinerot, mynte, klourt.

Jonsokkoll
Jonsokkoll
Jonsokkoll
Jonsokkoll
Skjoldbærer
Skjoldbærer
Skjoldbærer
Skjoldbærer
Korsknapp
Korsknapp
Dragehode
Dragehode
Dragehode
Dragehode
Blåkoll
Blåkoll
Guldå
Guldå
Guldå
Guldå
Guldå
Guldå
Kvassdå
Kvassdå
Rødtvetann
Rødtvetann
Rødtvetann
Rødtvetann
Fliktvetann
Fliktvetann
Fliktvetann
Fliktvetann
Dauvnesle
Dauvnesle
Dauvnesle
Dauvnesle
Skogsvinerot
Skogsvinerot
Åkersvinerot
Åkersvinerot
Bakkemynte
Bakkemynte
Bakkemynte
Bakkemynte
Kransmynte
Kransmynte
Kransmynte
Kransmynte
Bergmynte
Bergmynte
Bergmynte
Bergmynte
Bergmynte
Bergmynte
Bakketimian
Bakketimian
Bakketimian
Bakketimian
Åkermynte
Åkermynte
Klourt
Klourt

Søtvierfamilien

Solanaceae. Søtvier, potet, tomat, piggeple, bulmeurt

Slyngsøtvier
Slyngsøtvier
Slyngsøtvier
Slyngsøtvier
Slyngsøtvier
Slyngsøtvier
Svart søtvier
Svart søtvier

Maskeblomstfamilien

Schropulariaceae. Stor og uensartet familie. Veronika, kongslys, brunrot, torskemunn, revebjelle, marimjelle, øyentrøst, rødtopp, engkall, myrklegg.

Filtkongslys
Filtkongslys
Filtkongslys
Filtkongslys
Mørk kongslys
Mørk kongslys
Mørk kongslys
Mørk kongslys
Mørk kongslys
Mørk kongslys
Brunrot
Brunrot
Småtorskemunn
Småtorskemunn
Lintorskemunn
Lintorskemunn
Murtorskemunn
Murtorskemunn
Revebjelle
Revebjelle
Revebjelle
Revebjelle
Revebjelle
Revebjelle
Glattveronika
Glattveronika
Glattveronika
Glattveronika
Tveskjeggveronika
Tveskjeggveronika
Tveskjeggveronika
Tveskjeggveronika
Legeveronika
Legeveronika
Veikveronika
Veikveronika
Bekkeveronika
Bekkeveronika
Bekkeveronika
Bekkeveronika
Bakkeveronika
Bakkeveronika
Åkerveronika
Åkerveronika
Orientveronika
Orientveronika
Engmarimjelle
Engmarimjelle
Engmarimjelle
Engmarimjelle
Skogmarimjelle
Skogmarimjelle
Kjerteløyentrøst
Kjerteløyentrøst
Kjerteløyentrøst
Kjerteløyentrøst
Kjerteløyentrøst
Kjerteløyentrøst
Gråøyentrøst
Gråøyentrøst
Gråøyentrøst
Gråøyentrøst
Strandrødtopp
Strandrødtopp
Strandrødtopp
Strandrødtopp
Strandrødtopp
Strandrødtopp
Strandrødtopp
Strandrødtopp
Engrødtopp
Engrødtopp
Storengkall
Storengkall
Storengkall
Storengkall
Småengkall
Småengkall
Myrklegg
Myrklegg
Myrklegg
Myrklegg

Snylterotfamilien

Orobanchaceae. Skjellrot og snylterot, bare skjellrot i Norge.

Skjellrot
Skjellrot
Skjellrot
Skjellrot
Skjellrot
Skjellrot
Skjellrot
Skjellrot

Blærerotfamilien

Lentibulariaceae. Vannplanter eller planter på våte steder. Blærerot og tettegras.

Tettegras
Tettegras
Tettegras
Tettegras
Tettegras
Tettegras
Storblærerot
Storblærerot
Småblærerot
Småblærerot
Småblærerot
Småblærerot

Kjempefamilien

Plantaginaceae. Kjempe og tjerngras.

Grobladkjempe
Grobladkjempe
Dunkjempe
Dunkjempe
Dunkjempe
Dunkjempe
Dunkjempe
Dunkjempe
Smalkjempe
Smalkjempe
Strandkjempe
Strandkjempe

Moskusurtfamilien

Adoxaceae. Tre slekter, urten moskusurt og buskene hyll og korsved.

Moskusurt
Moskusurt
Rødhyll
Rødhyll
Rødhyll
Rødhyll
Rødhyll
Rødhyll
Svarthyll
Svarthyll
Korsved
Korsved
Korsved
Korsved

Linneafamilien

Linneaceae. En slekt og én art.

Linnea
Linnea
Linnea
Linnea

Kaprifolfamilien

Caprifoliaceae. Leddved og kaprifolium. Snøbær.

Leddved
Leddved
Leddved
Leddved
Vivendel
Vivendel
Vivendel
Vivendel