Dette galleriet viser bilder fra og med sildrefamilien til og med hesterumpefamilien.

Sildrefamilien

Saxifragaceae. Sildre, maigull.

Trefingersildre
Trefingersildre
Oslosildre
Oslosildre
Oslosildre
Oslosildre
Nyresildre
Nyresildre
Nyresildre
Nyresildre
Maigull
Maigull
Maigull
Maigull

Hortensiafamilien

Hydrangeaceae. Skjærsmin.

Skjærsmin
Skjærsmin
Skjærsmin
Skjærsmin

Ripsfamilien

Grossulariaceae. En slekt. Rips, solbær, stikkelsbær.

Villrips
Villrips
Solbær
Solbær
Stikkelsbær
Stikkelsbær

Rosefamilien

Rosaceae. Mjødurt, humleblom, mure, bringebær, bjørnebær, molte, rose, mispel, kirsebær, asal

Mjødurt
Mjødurt
Knollmjødurt
Knollmjødurt
Knollmjødurt
Knollmjødurt
Enghumleblom
Enghumleblom
Kratthumleblom
Kratthumleblom
Kratthumleblom
Kratthumleblom
Sølvmure
Sølvmure
Sølvmure
Sølvmure
Russemure
Russemure
Stormure
Stormure
Stormure
Stormure
Tysk mure
Tysk mure
Tysk mure
Tysk mure
Flekkmure
Flekkmure
Flekkmure
Flekkmure
Tepperot
Tepperot
Tepperot
Tepperot
Krypmure
Krypmure
Gåsemure
Gåsemure
Gåsemure
Gåsemure
Myrhatt
Myrhatt
Markjordbær
Markjordbær
Markjordbær
Markjordbær
Nakkebær
Nakkebær
Moskusjordbær
Moskusjordbær
Molte
Molte
Molte
Molte
Teiebær
Teiebær
Teiebær
Teiebær
Bringebær
Bringebær
Blåbringebær
Blåbringebær
Blåbringebær
Blåbringebær
Blåbringebær
Blåbringebær
Bjørnebær
Bjørnebær
Bjørnebær
Bjørnebær
Bjørnebær
Bjørnebær
Trollnype
Trollnype
Kanelrose
Kanelrose
Kanelrose
Kanelrose
Kanelrose
Kanelrose
Rose
Rose
Steinnype
Steinnype
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Marikåpe
Marikåpe
Marikåpe
Marikåpe
Marikåpe
Marikåpe
Åkermåne
Åkermåne
Åkermåne
Åkermåne
Kyståkermåne
Kyståkermåne
Kyståkermåne
Kyståkermåne
Kyståkermåne
Kyståkermåne
Villapal
Villapal
Villapal
Villapal
Villapal
Villapal
Rogn
Rogn
Rogn
Rogn
Fagerrogn
Fagerrogn
Fagerrogn
Fagerrogn
Rognasal
Rognasal
Svensk asal
Svensk asal
Svensk asal
Svensk asal
Norsk asal
Norsk asal
Norsk asal
Norsk asal
Bergasal
Bergasal
Bergasal
Bergasal
Dvergmispel
Dvergmispel
Dvergmispel
Dvergmispel
Bulkemispel
Bulkemispel
Sprikemispel
Sprikemispel
Kystmispel
Kystmispel
Hagtorn
Hagtorn
Hagtorn
Hagtorn
Hagtorn
Hagtorn
Hagtorn
Hagtorn
Hagtorn
Hagtorn
Hegg
Hegg
Hegg
Hegg
Fuglekirsebær
Fuglekirsebær
Fuglekirsebær
Fuglekirsebær
Fuglekirsebær
Fuglekirsebær
Slåpetorn
Slåpetorn

Erteblomstfamilien

Fabaceae. Lupin, sneglebelg, steinkløver, kløver, tiriltunge, rundbelg, mjelt, vikke, erteknapp

Gyvel
Gyvel
Hagelupin
Hagelupin
Hagelupin
Hagelupin
Hagelupin
Hagelupin
Hagelupin
Hagelupin
Bukkebeinurt
Bukkebeinurt
Bukkebeinurt
Bukkebeinurt
Sneglebelg
Sneglebelg
Sneglebelg
Sneglebelg
Strandsteinkløver
Strandsteinkløver
Legesteinkløver
Legesteinkløver
Hvit steinkløver
Hvit steinkløver
Gullkløver
Gullkløver
Hvirkløver
Hvirkløver
Alsikekløver
Alsikekløver
Rødkløver
Rødkløver
Rødkløver
Rødkløver
Skogkløver
Skogkløver
Harekløver
Harekløver
Harekløver
Harekløver
Tiriltunge
Tiriltunge
Tiriltunge
Tiriltunge
Veitiriltunge
Veitiriltunge
Rundbelg
Rundbelg
Rundbelg
Rundbelg
Veirundbelg
Veirundbelg
Lakrismjelt
Lakrismjelt
Tofrøvikke
Tofrøvikke
Tofrøvikke
Tofrøvikke
Firfrøvikke
Firfrøvikke
Firfrøvikke
Firfrøvikke
Skogvikke
Skogvikke
Skogvikke
Skogvikke
Fuglevikke
Fuglevikke
Fuglevikke
Fuglevikke
Gjerdevikke
Gjerdevikke
Gjerdevikke
Gjerdevikke
Åkervikke
Åkervikke
Knollerteknapp
Knollerteknapp
Knollerteknapp
Knollerteknapp
Vårerteknapp
Vårerteknapp
Vårerteknapp
Vårerteknapp
Vårerteknapp
Vårerteknapp
Vårerteknapp
Vårerteknapp
Svarterteknapp
Svarterteknapp
Svarterteknapp
Svarterteknapp
Skogflatbelg
Skogflatbelg
Skogflatbelg
Skogflatbelg
Gul flatbelg
Gul flatbelg
Gul flatbelg
Gul flatbelg
Gul flatbelg
Gul flatbelg
Strandflatbelg
Strandflatbelg

Gjøkesyrefamilien

Oxalidaceae. Én slekt, gjøkesyre. Én vill art i Norge.

Gjøkesyre
Gjøkesyre
Gjøkesyre
Gjøkesyre
Oxalis acetosella
Oxalis acetosella
Gjøkesyre
Gjøkesyre
Krypgjøkesyre
Krypgjøkesyre

Storkenebbfamilien

Geraniaceae. To slekter, storkenebb og tranehals.

Blodstorkenebb
Blodstorkenebb
Skogstorkenebb
Skogstorkenebb
Skogstorkenebb
Skogstorkenebb
Skogstorkenebb
Skogstorkenebb
Engstorkenebb
Engstorkenebb
Askerstorkenebb
Askerstorkenebb
Stankstorkenebb
Stankstorkenebb
Blankstorkenebb
Blankstorkenebb
Småstorkenebb
Småstorkenebb
Tranehals
Tranehals

Linfamilien

Linaceae. Lin og dverglin. Bare vill-lin i Hurum.

Vill-lin
Vill-lin
Vill-lin
Vill-lin

Blåfjærfamilien

Polygalaceae. En slekt, blåfjær. To arter i Hurum.

Storblåfjær
Storblåfjær
Storblåfjær
Storblåfjær
Storblåfjær
Storblåfjær
Storblåfjær
Storblåfjær
Storblåfjær
Storblåfjær

Vortemelkfamilien

Euphorbiaceae. To slekter, vortemelk og bingel.

Strandvortemelk
Strandvortemelk
Sypressvortemelk
Sypressvortemelk
Åkervortemelk
Åkervortemelk
Åkervortemelk
Åkervortemelk

Lønnefamilien

Aceraceae. En slekt, lønn, og én viltvoksende art, spisslønn. Arten platanlønn er innført.

Spisslønn
Spisslønn
Spisslønn
Spisslønn
Spisslønn
Spisslønn
Spisslønn
Spisslønn
Spisslønn
Spisslønn
Platanlønn
Platanlønn

Springfrøfamilien

Balsaminaceae. En slekt, tre arter hos oss.

Springfrø
Springfrø
Mongolspringfrø
Mongolspringfrø
Mongolspringfrø
Mongolspringfrø
Kjempespringfrø
Kjempespringfrø
Kjempespringfrø
Kjempespringfrø
Kjempespringfrø
Kjempespringfrø

Trollheggfamilien

Rhamnaceae. Busker eller små trær. To slekter og to arter, geitved og trollhegg.

Geitved
Geitved
Geitved
Geitved
Geitved
Geitved
Geitved
Geitved
Geitved
Geitved
Trollhegg
Trollhegg
Trolllhegg
Trolllhegg
Trollhegg
Trollhegg

Lindefamilien

Tiliaceae. En slekt. En sikker hjemlig art, lind, én usikker, storlind. Bare lind i Hurum.

Lind
Lind
Lind
Lind
Lind
Lind
Lind
Lind

Kattostfamilien

Malvaceae. Kattost, timerose, poppelrose, linderose.

Moskuskattost
Moskuskattost
Moskuskattost
Moskuskattost

Tysbastfamilien

Thymelaeaceae. En slekt med én art, tysbast. Liten busk som blomstrer på naken kvist tidlig om våren.

Tysbast
Tysbast
Tysbast
Tysbast
Tysbast
Tysbast
Tysbast
Tysbast

Perikumfamilien

Clusiaceae (Hypericaceae). Én slekt med fem arter i Norge. Fire av dem i Hurum.

Lodneperikum
Lodneperikum
Lodneperikum
Lodneperikum
Bergperikum
Bergperikum
Bergperikum
Bergperikum
Firkantperikum
Firkantperikum
Firkantperikum
Firkantperikum
Prikkperikum
Prikkperikum
Prikkperikum
Prikkperikum

Fiolfamilien

Violaceae. En slekt. Åtte arter og en underart i Hurum. Trolig også et par hybrider.

Liten myrfiol
Liten myrfiol
Liten myrfiol
Liten myrfiol
Natt og dag
Natt og dag
Natt og dag
Natt og dag
Åkerstemorsblom
Åkerstemorsblom
Krattfiol
Krattfiol
Krattfiol
Krattfiol
Skogfiol
Skogfiol
Engfiol
Engfiol
Engfiol
Engfiol
Engfiol
Engfiol
Lifiol
Lifiol
Lifiol
Lifiol
Lifiol
Lifiol
Lodnefiol
Lodnefiol
Lodnefiol
Lodnefiol
Lodnefiol
Lodnefiol

Tamariskfamilien

Tamaricaceae. Én slekt og én art, busken klåved.

Klåved
Klåved
Klåved
Klåved
Klåved
Klåved
Klåved
Klåved
Klåved
Klåved

Graskarfamilien

Cucurbitaceae. Graskar og gallbær. Ingen ville arter her, men én art er funnet i det fri, antagelig som rømling fra et gartneri.

Svart gallbær
Svart gallbær

Kattehalefamilien

Lythraceae. En slekt, kattehale. To arter.

Kattehale
Kattehale
Kattehale
Kattehale
Kattehale
Kattehale
Vasskryp
Vasskryp

Mjølkefamilien

Onagraceae. Mjølke, geitrams, nattlys og trollurt.

Krattmjølke
Krattmjølke
Bergmjølke
Bergmjølke
Greinmjølke
Greinmjølke
Amerikamjølke
Amerikamjølke
Myrmjølke
Myrmjølke
Nattlys
Nattlys
Nattlys
Nattlys
Nattlys
Nattlys
Geitrams
Geitrams
Geitrams
Geitrams
Geitrams
Geitrams
Geitrams
Geitrams
Trollurt
Trollurt
Trollurt
Trollurt
Mellomtrolllurt
Mellomtrolllurt

Tusenbladfamilien

Haloragaceae. En slekt, tusenblad. En art funnet i Hurum.

Tusenblad
Tusenblad

Hesterumpefamilien

Hippuridaceae. En art i Hurum, hesterumpe.

Hesterumpe
Hesterumpe