Her kommer bilder sortert etter familier og slekter. Rekkefølge etter Lid/Elven: Norsk flora, 7. utg. Vi begynner med karsporeplanter (12 familier), fortsetter med nåletrær (nakenfrøede planter, 3 familier), og deretter med 94 plantefamilier (dekkfrøede planter) etter tur.

Klikk på et bilde. Vitenskapelig navn og eventuelle opplysninger vises under bildet.

Dette første galleriet viser bilder fra karsporeplanter til og med jåblomfamilen.

Karsporeplanter

Planter som formerer seg med bittesmå sporer i sporehus. Kråkeføtter, sneller og bregner. 12 familier.

Mjuk kråkefot
Mjuk kråkefot
Myrkråkefot
Myrkråkefot
Marinøkkel
Marinøkkel
Bjønnekam
Bjønnekam
Taggbregne
Taggbregne
Lusegras
Lusegras
Stri kråkefot
Stri kråkefot
Myrkråkefot
Myrkråkefot
Dvergjamne
Dvergjamne
Dvergjamne
Dvergjamne
Mjukt brasmegras
Mjukt brasmegras
Mjukt brasmegras
Mjukt brasmegras
Åkersnelle
Åkersnelle
Åkersnelle
Åkersnelle
Engsnelle
Engsnelle
Skogsnelle
Skogsnelle
Skogsnelle
Skogsnelle
Myrsnelle
Myrsnelle
Myrsnelle
Myrsnelle
Elvesnelle
Elvesnelle
Elvesnelle
Elvesnelle
Skjeftesnelle
Skjeftesnelle
Skjeftesnelle (skavgras)
Skjeftesnelle (skavgras)
Ormetunge (Slangetunge)
Ormetunge (Slangetunge)
Marinøkkel
Marinøkkel
Marinøkkel
Marinøkkel
Marinøkkel
Marinøkkel
Einstape
Einstape
Einstape
Einstape
Olavsskjegg
Olavsskjegg
Murburkne
Murburkne
Svartburkne
Svartburkne
Svartburkne
Svartburkne
Kalksvartburkne
Kalksvartburkne
Strutsevinge
Strutsevinge
Skogburkne
Skogburkne
Lodnebregne
Lodnebregne
Fjellodnebregne
Fjellodnebregne
Skjørlok
Skjørlok
Fugletelg
Fugletelg
Fugletelg
Fugletelg
Ormetelg
Ormetelg
Broddtelg
Broddtelg
Geittelg
Geittelg
Taggbregne
Taggbregne
Junkerbregne
Junkerbregne
Junkerbregne
Junkerbregne
Hengevinge
Hengevinge
Bjønnekam
Bjønnekam
Sisselrot
Sisselrot

Nåletrær

Nakenfrøede planter. Barlind, gran, furu, , edelgran, einer, lerk. Tre familier: Taxaceae, Pinaceae, Cupressaeae.

Barlind
Barlind
Barlind
Barlind
Barlind
Barlind
Barlind
Barlind
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Edelgran
Edelgran
Edelgran
Edelgran
Einer
Einer
Einer
Einer

Vierfamilien

Salicaceae. Pil, vier, selje, osp, poppel.

Istervier
Istervier
Svartvier
Svartvier
Svartvier
Svartvier
Selje
Selje
Selje
Selje
Selje
Selje
Selje
Selje
Selje
Selje
Gråselje
Gråselje
Gråselje
Gråselje
Lappvier
Lappvier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
vier
Osp
Osp
Osp
Osp
Osp
Osp

Porsfamilien

Myricaceae. Familie med bare én art, pors.

Pors
Pors
Pors
Pors
Pors
Pors
Pors
Pors

Bjørkefamilien

Betulaceae. Familie med to slekter, bjørk og or.

Hengebjørk
Hengebjørk
Hengebjørk
Hengebjørk
Hengebjørk
Hengebjørk
Hengebjørk
Hengebjørk
Hengebjørk
Hengebjørk
Dunbjørk
Dunbjørk
Gråor
Gråor
Gråor
Gråor
Gråor
Gråor
Svartor
Svartor
Svartor
Svartor
Svartor
Svartor

Hasselfamilien

Corylaceae. Familie med to arter i Norge, hassel og agnbøk. Bare hassel vokser vilt hos oss.

Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel
Hassel

Hampefamilien

Cannabaceae. Humleslekten har én art, humle.

Humle
Humle
Humle
Humle

Neslefamilien

Urticaceae. Nesleslekten har to arter og tre underarter.

Smånesle
Smånesle
Stornesle
Stornesle
Stornesle
Stornesle

Sandeltrefamilien

Santalaceae. Hos oss bare arten misteltein. Halvsnylter på forskjellige lauvtrær.

Misteltein
Misteltein
Misteltein
Misteltein
Misteltein
Misteltein
Misteltein
Misteltein
Misteltein
Misteltein

Slireknefamilien

Polygonaceae. Syre, høymol, hønsegras, harerug, slirekne, tungras.

Høymol
Høymol
Høymol
Høymol
Vasshøymol
Vasshøymol
Krushøymol
Krushøymol
Krushøymol
Krushøymol
Byhøymol
Byhøymol
Sumphøymol
Sumphøymol
Engsyre
Engsyre
Storsyre
Storsyre
Småsyre
Småsyre
Hønsegras
Hønsegras
Hønsegras
Hønsegras
Rødt kjertelhønsegras
Rødt kjertelhønsegras
Grønt kjertelhønsegras
Grønt kjertelhønsegras
Grønt kjertelhønsegras
Grønt kjertelhønsegras
slirekne
slirekne
Vasspepper
Vasspepper
Vasslirekne
Vasslirekne
Vasslirekne
Vasslirekne
Harerug
Harerug
Harerug
Harerug
Toppslirekne
Toppslirekne
Tungras
Tungras
Tungras
Tungras
Vindelslirekne
Vindelslirekne
Krattslirekne
Krattslirekne
Krattslirekne
Krattslirekne
Parkslirekne
Parkslirekne
Parkslirekne
Parkslirekne

Hinnebegerfamilien

Plumbaginaceae. Slektene strandnellik og risp. Vokser ved sjøen.

Strandnellik
Strandnellik
Strandnellik
Strandnellik
Strandnellik
Strandnellik
Strandnellik
Strandnellik
Strandrisp
Strandrisp

Meldefamilien

Chenopodiaceae. Melder, salturt, saftmelde, sodaurt.

Meldestokk
Meldestokk
Frømelde
Frømelde
Stolt Henrik
Stolt Henrik
Strandmelde
Strandmelde
Strandmelde
Strandmelde
Tangmelde
Tangmelde
Tangmelde
Tangmelde
Bruskmelde
Bruskmelde
Melde
Melde
Salturt
Salturt
Saftmelde
Saftmelde
Sodaurt
Sodaurt
Sodaurt
Sodaurt

Nellikfamilien

Caryophyllaceae. Stor familie med mange slekter. Bendel, tanngras, arve, småarve, stjerneblom, tjæreblom, jonsokblom, smelle, nellik.

Vårbendel
Vårbendel
Linbendel
Linbendel
Tunbendel
Tunbendel
Ettårig tanngras
Ettårig tanngras
Flerårig tanngras
Flerårig tanngras
Tunsmåarve
Tunsmåarve
Tunsmåarve
Tunsmåarve
Knoppsmåarve
Knoppsmåarve
Knoppsmåarve
Knoppsmåarve
Strandarve
Strandarve
Strandarve
Strandarve
Maurarve
Maurarve
Maurarve
Maurarve
Sandarve
Sandarve
Skogstjerneblom
Skogstjerneblom
Vassarve
Vassarve
Lundstjerneblom
Lundstjerneblom
Rustjerneblom
Rustjerneblom
Rustjerneblom
Rustjerneblom
Grasstjerneblom
Grasstjerneblom
Grasstjerneblom
Grasstjerneblom
Bekkestjerneblom
Bekkestjerneblom
Bekkestjerneblom
Bekkestjerneblom
Saftstjerneblom
Saftstjerneblom
Sprøarve
Sprøarve
Storarve
Storarve
Arve
Arve
Vårarve
Vårarve
Engtjæreblom
Engtjæreblom
Engtjæreblom
Engtjæreblom
Engtjæreblom
Engtjæreblom
Småsmelle
Småsmelle
Hanekam
Hanekam
Hanekam
Hanekam
Rød jonsokblom
Rød jonsokblom
Rød jonsokblom
Rød jonsokblom
Rød jonsokblom
Rød jonsokblom
Hvit jonsokblom
Hvit jonsokblom
Hvit jonsokblom
Hvit jonsokblom
Hybridjonsokblom
Hybridjonsokblom
Engsmelle
Engsmelle
Engsmelle
Engsmelle
Engsmelle
Engsmelle
Strandsmelle
Strandsmelle
Strandsmelle
Strandsmelle
Strandsmelle
Strandsmelle
Nikkesmelle
Nikkesmelle
Engnellik
Engnellik
Engnellik
Engnellik
Såpeurt
Såpeurt

Nøkkerosefamilien

Nymphaeaceae. To slekter, hvit nøkkerose og gul nøkkerose. Den hvite har tre underarter, den gule to arter.

Hvit nøkkerose
Hvit nøkkerose
Hvit nøkkerose
Hvit nøkkerose
Hvit nøkkerose
Hvit nøkkerose
Hvit nøkkerose
Hvit nøkkerose
Gul nøkkerose
Gul nøkkerose
Gul nøkkerose
Gul nøkkerose

Soleiefamilien

Ranunculaceae. Bekkeblom, ballblom, trollbær, akeleie, frøstjerne, hjelm, veis, muserumpe, soleie.

Bekkeblom
Bekkeblom
Ballblom
Ballblom
Ballblom
Ballblom
Ballblom
Ballblom
Trollbær
Trollbær
Trollbær
Trollbær
Akeleie
Akeleie
Kystfrøstjerne
Kystfrøstjerne
Gul frøstjerne
Gul frøstjerne
Gul frøstjerne
Gul frøstjerne
Tyrihjelm
Tyrihjelm
Tyrihjelm
Tyrihjelm
Blåveis
Blåveis
Blåveis
Blåveis
Blåveis
Blåveis
Blåveis
Blåveis
Blåveis
Blåveis
Hvitveis
Hvitveis
Hvitveis
Hvitveis
Hvitveis
Hvitveis
Hvitveis
Hvitveis
Krattsoleie
Krattsoleie
Krattsoleie
Krattsoleie
Krattsoleie
Krattsoleie
Krattsoleie
Krattsoleie
Krypsoleie
Krypsoleie
Krypsoleie
Krypsoleie
Engsoleie
Engsoleie
Engsoleie
Engsoleie
Knollsoleie
Knollsoleie
Knollsoleie
Knollsoleie
Knollsoleie
Knollsoleie
Knollsoleie
Knollsoleie
Knollsoleie
Knollsoleie
Nyresoleie
Nyresoleie
Tiggersoleie
Tiggersoleie
Grøftesoleie
Grøftesoleie
Grøftesoleie
Grøftesoleie
Evjesoleie
Evjesoleie
Evjesoleie
Evjesoleie
Vårkål
Vårkål
Vårkål
Vårkål

Berberisfamilien

Berberidaceae. To arter i Berberis-slekten funnet i Hurum.

Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Berberis
Høstberberis
Høstberberis
Høstberberis
Høstberberis

Valmuefamilien

Papaveraceae. Svaleurt, valmue.

Svaleurt
Svaleurt
Svaleurt
Svaleurt
Svaleurt
Svaleurt
Svaleurt
Svaleurt
Gul hornvalmue
Gul hornvalmue
Kornvalmue
Kornvalmue

Jordrøykfamilien

Fumariaceae. Lerkespore og jordrøyk.

Lerkespore
Lerkespore
Lerkespore
Lerkespore
Lerkespore
Lerkespore
Fingerlerkespore
Fingerlerkespore
Fingerlerkespore
Fingerlerkespore
Fingerlerkespore
Fingerlerkespore
Jordrøyk
Jordrøyk

Korsblomstfamilien

Cruciferae. Stor familie. Mange innførte ugras.

Veisennep
Veisennep
Veisennep
Veisennep
Veisennep
Veisennep
Hundesennep
Hundesennep
Løkurt
Løkurt
Vårskrinneblom
Vårskrinneblom
Sandskrinneblom
Sandskrinneblom
Russekål
Russekål
Russekål
Russekål
Berggull
Berggull
Åkergull
Åkergull
Dagfiol
Dagfiol
Dagfiol
Dagfiol
Stakekarse
Stakekarse
Vinterkarse
Vinterkarse
Buevinterkarse
Buevinterkarse
Brønnkarse
Brønnkarse
Veikarse
Veikarse
Veikarse
Veikarse
Engkarse
Engkarse
Engkarse
Engkarse
Engkarse
Engkarse
Sumpkarse
Sumpkarse
Sumpkarse
Sumpkarse
Sumpkarse
Sumpkarse
Sumpkarse
Sumpkarse
Bekkekarse
Bekkekarse
Bekkekarse
Bekkekarse
Lundkarse
Lundkarse
Lundkarse
Lundkarse
Rosettkarse
Rosettkarse
Rosettkarse
Rosettkarse
Skogkarse
Skogkarse
Skogkarse
Skogkarse
Skogkarse
Skogkarse
Skogkarse
Skogkarse
Tannrot
Tannrot
Tannrot
Tannrot
Tannrot
Tannrot
Bergskrinneblom
Bergskrinneblom
Bergskrinneblom
Bergskrinneblom
Tårnurt
Tårnurt
Hvitdodre
Hvitdodre
Vårrublom
Vårrublom
Vårrublom
Vårrublom
Vårrublom
Vårrublom
Skjørbuksurt
Skjørbuksurt
Skjørbuksurt
Skjørbuksurt
Skjørbuksurt
Skjørbuksurt
Gjetertaske
Gjetertaske
Pengeurt
Pengeurt
Vårpengeurt
Vårpengeurt
Vårpengeurt
Vårpengeurt
Markkarse
Markkarse
Strandkarse
Strandkarse
Stankkarse
Stankkarse
Åkerkål
Åkerkål
Åkersennep
Åkersennep
Strandreddik
Strandreddik
Strandkål
Strandkål
Strandkål
Strandkål
Havreddik
Havreddik
Havreddik
Havreddik

Resedafamilien

Resedaceae.
En slekt, to arter i Norge. En i Hurum.

Byreseda (gul reseda)
Byreseda (gul reseda)

Soldoggfamilien

Droseraceae. Små, kjøttetende myrplanter. Tre arter og én hybrid.

Rundsoldogg
Rundsoldogg
Smalsoldogg
Smalsoldogg
Smalsoldogg
Smalsoldogg
Hybridsoldogg
Hybridsoldogg
Hybridsoldogg
Hybridsoldogg
Dikesoldogg
Dikesoldogg
Dikesoldogg
Dikesoldogg
Soldogg
Soldogg

Bergknappfamilien

Crassulaceae. Firling, smørbukk, bergknapp, takløk.

Smørbukk
Smørbukk
Hvit bergknapp
Hvit bergknapp
Bitter bergknapp
Bitter bergknapp
Broddbergknapp
Broddbergknapp
Broddbergknapp
Broddbergknapp
Småbergknapp
Småbergknapp
Takløk
Takløk
Takløk
Takløk

Jåblomfamilien

Parnassiaceae. En slekt med en art, jåblom.

Jåblom
Jåblom