Eføy med misteltein bak på Vealøs

Den som gjør strandhogg på nordsiden av Vealøs og går de få skrittene over sandstranda til vegetasjonen begynner, blir slått av det store innslaget av ugrasplanter. Meldestokk, kveke, hundekjeks, veisennep, lintorskemunn, kvassdå, hønsegras, tungras, svartsøtvier, slyngsøtvier, tiggersoleie med flere vitner om at sjøfuglene bidrar sterkt med gjødsling på holmen.

Hønsegras i mengder

 

Tiggersoleie i en liten pytt nær toppen av berget

 

Slyngsøtvier

 

Svartsøtvier

 

Fuglespredning kan også være årsaken til at det vokser eføy her. Dette er den eneste ville forekomsten av eføy jeg kjenner til i Hurum. Et par andre steder, på Sagene og Sætre, er den gjenstående etter planting for mange år siden.

En annen morsom og mye mindre klatreplante på Vealøs er krattslirekne, som det ellers er lite av i kommunen. Og selvfølgelig er strandvindel tilstede, med helt hvite eller rosastripete klokkeblomster.

Krattslirekne er det mye av mellom stranda og krattskogen

 

Strandvindel kan danne tette bestander

På den sørvendte grusstranda er det som regel noe sodaurt sammen med andre vanligere strandplanter som tangmelde og strandmelde. Også saftmelde ble funnet her for endel år siden.

Tangmelde

Sodaurt finner vi som regel bare en eller to av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tørrbakkeplanter som smørbukk, hvit bergknapp og fagerknoppurt finnes på holmen, og inne ved en kløft i berget vokser Vealøs’ lille andel av lodnefiol i Hurum.

Noen få lodnefiol er det på holmen

 

Trær er det få av, som seg hør og bør på en holme med navnet Vealøs. Men det finnes en fin hagtorn og en like fin geitved, samt en ask som stadig legger på seg. Det er forresten ingen fordel, for ask brer seg fort og skyter hurtig opp. Det kan på sikt få en skyggende virkning på markfloraen. Av busker må jeg nevne liguster, som det ellers ikke er for mye av ved sørstrendene.

Liguster med umodne bær i slutten av august

 

Vealøs er en liten holme, ikke stort mer enn et skjær (15 dekar), så vi kan ikke forvente et høyt antall plantearter. Men de vulkanske og siluriske bergartene og skjellsandslagene gjør artsutvalget interessant likevel. Og det er ikke umulig at flere arter kan komme til.