Vi skal også ha med Saltskjær (9 dekar) i Drammensfjorden mellom Holmsbu og Verket, Ertsvikskjær (10 dekar) utenfor Ertsvika og Storskjær (6 dekar) i Drøbaksundet. Men fordi opplysninger om funn på disse holmene foreløpig er sparsomme, må vi la det bero til de er bedre undersøkt.

Storskjær er 6 dekar stort og ligger mellom sandtaket på Storsand og Drøbak.