Holmene sør for fastlandet, Mølen, Ramvikholmen, Vealøs og Tofteholmen, har et frodig planteliv og er selvsagte steder å besøke for naturinteresserte. Særlig på Mølen og Tofteholmen er artsantallet høyt, og alle fire har sine spesialiteter som ikke er funnet på fastlandet.

Lengst ute i sør ligger Mølen. Til høyre sørenden av Østnestangen.

Liksom sørenden av fastlandet har de største holmene blitt besøkt av fagbotanikere og amatører siden 1800-tallet, og det

Ramvikholmen til høyre, Tofteholmen bakerst og Vealøs til venstre.

foreligger bra med opplysninger om planteveksten. Geologer var også tidlig ute her, som i Hurum ellers.