“Hurums flora” tar våre naturinteresserte lesere med til skogholt, myrer, bekker, enger, åkrer, bergknauser og strender på Hurumlandet. Vi skal rusle gjennom sommeren for å oppdage mest mulig av det den søndre delen av halvøya kan by på av vill vegetasjon, det vil si blomstrende urter, gras, halvgras, siv, bregner, lyng, busker og trær.

Dragehode

Dragehode ved Delsvik

Smalmarihand ved Åsvannet.

Det er ikke så lite. Mer enn 820 plantearter er listet opp under «Artsliste», fordelt på 109 familier. Det er et respektabelt antall på et forholdsvis lite areal. De fleste av plantene finnes i mange andre av landets kommuner, men det gjør dem ikke mindre interessante i seg selv. Et mindre antall av artene er ikke vanlige. Enkelte av dem er rett og slett sjeldne i Norge.

Skogvikke

Skogvikke i Haraldsfjellet

Planter er moro. Å kjenne noen av dem ved navn gjør turen mer interessant. Disse blomster-  sidene blir forhåpentlig nyttige som et supplement til de virkelige utfluktene i naturen som begynner ved snøsmelting og varer til senhøsten.

De som kjenner floraen i bygda dårlig, vil oppdage mye nytt, og vante naturtravere vil sikkert få en og annen overraskelse. Jeg skjeler også til den lokale ungdommen som har naturfag på skolen. Det botaniske pensumet har de utenfor stuedøra.

Griseblad ved Haraldstangen

Griseblad ved Haraldstangen

«Hurums flora» er en kortfattet lokalflora som viser hva som vokser hvor. Den kan ikke brukes til å bestemme planter som er ukjente for finneren. Til det trengs en systematisk flora med bestemmelsesnøkler og detaljbeskrivelser eller iallfall en god farveflora. Men selvfølgelig kan bildene på disse sidene og i galleriet sette ham eller henne på riktig spor. Ikke så få planter er jo så særpregede at det er liten tvil om hva vi har for oss. Men bruk en flora ved siden av, da blir det lettere å lære seg ukjente planter.

Utvalget av planter innenfor kommunens grenser er ikke fastlagt en gang for alle. Tvert om, floraen er i forandring. Noen planter forsvinner eller flytter seg, andre dukker plutselig opp eller brer seg og blir vanligere. Enkelte av de plantene som vokste her for hundre år siden og mer, er helt sikkert borte, kanskje for godt. Det er ergerlig, men også et påskudd til å lete ekstra grundig. Vi vet aldri …

Sprøarve i Avgrunnsdalen

Nei, og det vil jeg understreke. Jeg har noen erfaringer for at overraskelser kan lure der vi minst tenker oss muligheten av det. Bak en stein, inni et lauvkratt, ved en bekkekant eller på en liten grasflekk nær stranda kan vi snuble over planter vi ikke hadde ventet å finne i Hurum.

Så derfor: Bli med på plantejakt! Notér nøyaktig sted og tidspunkt for funn, og ta bilder. Ikke ta med planten hvis du har mistanke om at det kan være noe uvanlig.

Jeg sa at planter er moro. Det er mer enn det, det er viktig og nødvendig. Nye bidrag til Hurums flora har interesse og nytteverdi ut over kommunens grenser. Registrering og kartlegging av arter pågår på nasjonalt nivå. Det gjelder alle organismer i naturen, ikke bare karplanter. Kunnskap om hva som finnes rundt oss, er et grunnlag for å forvalte naturen på en fornuftig måte.

Bruk kontaktskjemaet øverst i høyre spalte hvis du har bilder og spørsmål eller kommentarer. Det er plass til to vedlegg av gangen.

Over tid vil det komme til flere bilder på sidene. Under “Galleri” er det meningen å vise bilder av de aller fleste av plantene som er funnet i kommunen. Klikk på enkeltbilder for å få opp større versjoner, og bruk venstre- og høyrepil for “forrige” og “neste”. Klikk på krysset øverst til venstre for å komme tilbake til oversikten.

Artsnavn som forekommer i teksten på disse sidene, står i halvfet skrift. Hold markøren over navnet, så kommer det vitenskapelige navnet på arten fram i en svart boks.

Inge Jahren